Jubileusz Archiwistów

Archiwum Państwowe w Olsztynie zostało powołane 15 listopada 1948 roku i przez długie lata nie posiadało samodzielnej, odrębnej siedziby. W udostępnionych piwnicach olsztyńskiego zamku zorganizowano z ogromnymi trudnościami logistycznymi, gospodarczymi i sanitarnymi archiwum. Magazyny archiwalne, czyli serce archiwum, w którym przechowuje się akta stworzono m.in. w dawnym magazynie solnym, na olsztyńskim Podzamczu. Dyrekcja Archiwum Państwowego przez cały czas starała się pozyskać gmach, który scaliłby w swoich murach zasób archiwum znajdujący się w magazynach rozrzuconych w różnych częściach Olsztyna. Nastąpiło to 5 stycznia 1994 roku, kiedy władze województwa olsztyńskiego postanowiły przekazać archiwum budynek byłego Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w Olsztynie przy ul. Partyzantów 18. Ostatecznie po remoncie i adaptacji, nową siedzibę archiwum otworzono w listopadzie 1996 roku, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Więcej o trudnych początkach archiwum, o organizacji pracy i przechowywanych w murach archiwum skarbach można przeczytać w obszernym artykule.

 

 

Działalność archiwum to nie tylko przechowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie archiwaliów, znajdujących się w naszym zasobie. Działalność archiwum to również edukacja i popularyzacja wiedzy o bezcennych dokumentach, w których zapisana została przeszłość. Wykorzystywaną przez nas formą są lekcje i warsztaty archiwalne, które cieszą się ogromną popularnością. Więcej na ten temat można posłuchać i zobaczyć w wywiadzie, zarejestrowanym przez TVPOlsztyn (od 45 minuty).

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO