Karol Maciejko, Archiwum kościelne w Brodnicy. Historia oraz analiza zasobu na tle dziejów miasta i parafii farnej

Seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie nr 1, pod redakcją Norberta Kasparka

Wydawca: Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2015

PDF / MOBI

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO