Kolejni odkrywcy tajników kaligrafii

W dniu 26 listopada w warsztatach kaligraficznych organizowanych w AP Olsztyn uczestniczyli uczniowie klas IV-V ze Szkoły Podstawowej w Gryźlinach. Nasi goście poznali tajniki pisania przy użyciu stalówki, obsadki i atramentu, a także podjęli próbę odtworzenia dawnego pisma, posiłkując się materiałami pochodzącymi z zasobu olsztyńskiego Archiwum. Serdecznie dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie!

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO