Lekacja archiwalna dla Uniwersytetu Dzieci

14 kwietnia 2018 roku Archiwum Państwowe w Olsztynie gościło studentów z Uniwersytetu Dzieci. W ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci w sobotę zostały zorganizowane zajęcie poświęcone historii Żydów w Olsztynie i miejsc związanych z „Narodem Wybranym”.

Studenci wysłuchali prelekcji dotyczącej przeszłości i funkcjonowania Archiwum Państwowego w Olsztynie. Następnie, Karolina Strusińska-Pełka, omówiła i zaprezentowała źródła dotyczące olsztyńskich Żydów, które znajdują w zasobie naszego Archiwum m. in.  fragment księgi urodzeń, listy, fragment mapy katastralnej.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO