Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Lekcje archiwalne

Lekcje Archiwalne Uniwersytet Dzieci Moje archiwum

 

Propozycje Lekcji Archiwalnych:

 

Temat: Co kryje Archiwum Państwowe w Olsztynie?

Dla kogo: Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Zakres przekazywanych informacji dostosowany do wieku uczestników.

Opis: Nasze wyobrażenia na temat archiwów państwowych często dalekie są od ich prawdziwego oblicza. Przyjdź, zobacz, posłuchaj, a przekonasz się, że to nowoczesne, ciekawe i otwarte miejsce. 

 

Temat: Poznaj historię swojej rodziny. Źródła do badań genealogicznych oraz zasady ich przeprowadzania

Dla kogo: Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakres przekazywanych informacji dostosowany do wieku uczestników.

Opis: Genealogia to jedna z najbardziej popularnych nauk pomocniczych historii. Przybliżenie podstaw z tej dziedziny, pozwala zainteresować zasobem Archiwum Państwowego w Olsztynie, a przede wszystkim stanowi popularyzację nauki historycznej, jej znaczenia i sensu.

 

Temat: Warsztaty młodego genealoga

Dla kogo: Zajęcia skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakres przekazywanych informacji dostosowany do wieku uczestników.

Opis: Zajęcia wprowadzają w świat badań genealogicznych. Głównym celem warsztatów jest odpowiedź na pytania: Jakie jest znaczenie badań genealogicznych, czyli po co to robić? Jak prowadzić badania genealogiczne? Uczeń nie tylko uzyskuje odpowiedź na te pytania, ale przede wszystkim zdobywa praktyczne umiejętności. W oparciu o spreparowane odpowiednio dokumenty (odpisy aktów stanu cywilnego, fotografie, świadectwa itp.) młody badacz sam tworzy drzewo genealogiczne pewnej fikcyjnej rodziny. Dane do analizy przygotowane są w ten sposób, by oprócz oczywistych związków pokrewieństwa, doszukiwać się w danym rodzie pewnych wartości i tradycji, których dana rodzina była nośnikiem.

 

Temat: Warsztaty modowe – Sukienka babci, garnitur dziadka, czyli niedzisiejsze trendy

Dla kogo: Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Zakres przekazywanych informacji dostosowany do wieku uczestników.

Opis: Zajęcia poświęcone dziejom ubiorów oraz ich roli w życiu człowieka na przestrzeni kolejnych stuleci. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze specyfiką strojów, dodatków, biżuterii w poszczególnych epokach, ich kulturowym, społecznym, ale też politycznym znaczeniem. Spróbujemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czym tak naprawdę jest moda i co kryje się w istocie pod tym słowem. Razem z uczestnikami będziemy poszukiwać źródeł trendów i popularności pewnych elementów stroju, odwołując się do konkretnych wydarzeń historycznych, społecznych, ale również postaci, które w znaczącym stopniu wpłynęły na sposób ubierania się poszczególnych grup społecznych, kreując niejako pojęcie dobrego gustu i stylu.

 

Temat: Książka na przestrzeni wieków w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie

Dla kogo: Warsztaty są skierowane do uczniów na wszystkich etapach edukacji. Przekazywane treści  dostosowane do wieku uczestników.

Opis: Warsztaty zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Zajęcia poświęcone są dziejom książki rękopiśmiennej, sposobom jej wytwarzania, materiałom i narzędziom piśmienniczym oraz historii książki rękopiśmiennej na obszarze Warmii i Mazur. W części  praktycznej warsztatów uczestnicy będą mieli okazję podjąć próbę odczytania dawnego pisma, a przede wszystkim  poznać tajniki kaligrafii podczas ćwiczeń z podstaw sztuki pisania przy użyciu tradycyjnego pióra i atramnetu. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowego w Olsztynie, w tym m.in. Archiwum rodziny Schwerin i Archiwum rodziny Döhnhoff z Drogoszy.

 

Temat: Warsztaty młodego konserwatora. Warsztaty wiedzy o papierze

Dla kogo: Zajęcia skierowane są do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zakres przekazywanych informacji dostosowany do wieku uczestników.

Opis: Dzięki uczestnictwu w warsztatach młodzież poznaje fascynującą historię papiernictwa. Po zapoznaniu się z procesem czerpania papieru w teorii, uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącym „produkują” arkusze papieru. Kolejnym etapem jest zapoznanie się z bardziej współczesnymi metodami wytwarzania papieru. Przy tej okazji omawiany jest problem, czy papier może być kwaśny i co z tego wynika? Jako podsumowanie warsztatów:  dlaczego papier (a wraz z nim wiedza na nim zapisana) ulega niszczeniu i jak mu przeciwdziałać. Są to zajęcia o charakterze interdyscyplinarnym;  poszerzana i utrwalana jest wiedza z zakresu zarówno historii, fizyki, biologii jak i chemii – dlatego warsztaty kierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Ze względu na ograniczoną powierzechnię  pracowni (czerpanie arkuszy papieru), liczba uczestników nie może przekroczyć 10 osób.

 

Udział w zajęciach wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu. Kontakt w tej sprawie:

Archiwum Państwowe w Olsztynie

tel. (89) 527-60-96, wew. 314

e-mail: opracownie@olsztyn.ap.gov.pl