Międzynarodowy Dzień Archiwów w APO

W ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów  9 czerwca 2018 w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się seminarium pod hasłem „Archiwum Olsztynowi na urodziny. Jubileusz 665-lecia Miasta”. Zaproszeni goście oraz osoby odwiedzające archiwum wysłuchali wystąpień sześciu prelegentów, którzy przybliżyli historię miasta. Moderatorem spotkania była Katarzyna Włodarczyk. Seminarium towarzyszyła również wystawa. W gablotach wystawienniczych zostały zaprezentowane materiały z zasobu APO, będące znakomitym uzupełnieniem dla wystąpień  referentów. Wystawa została zaplanowana w taki sposób, aby do każdego prezentowanego zagadnienia goście mogli zobaczyć źródła archiwalne. W gablotach znalazły się m.in. plany cmentarzy na olsztyńskim Zatorzu, zdjęcia Starego Miasta, czy też fragment mapy przedstawiający dawną ul. Grunwaldzką. Ostatnim punktem Dnia Archiwum była możliwość zwiedzenia APO. Goście odwiedzili magazyny archiwalne, magazyn kartograficzny, pracownię digitalizacji, pracownię konserwacji oraz pracownię  naukową. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w wydarzeniu.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO