Nowa publikacja AP Olsztyn

Archiwum Państwowe w Olsztynie pragnie poinformować o ukazaniu się wydawnictwa źródłowego „Rok ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie”, przygotowanego przez Mariusza Korejwo i Karola Maciejko, pracowników AP Olsztyn.

Publikacja przybliża atmosferę i nastroje społeczno-polityczne na Warmii i Mazurach w przełomowym roku 1989. Zamieszczone w niej dokumenty, pochodzące z zasobu AP Olsztyn, pozwalają spojrzeć na okres schyłku PRL z perspektywy ludzi związanych z partią, terenowych działaczy. Teleksy tworzą panoramę nastrojów, nadziei, rozczarowań i oczekiwań ludzi związanych z władzą, a jednocześnie kronikę codziennych trosk, stosunku mieszkańców regionu do wyborów, działań podejmowanych zarówno przez Solidarność, jak i PZPR.

Opublikowane przez olsztyńskich archiwistów dokumenty umożliwiają również spojrzenie na skalę i poziom społecznego zaangażowania w bieżące wydarzenia, autentyczny wpływ 1989 roku na życie codzienne na Warmii i Mazurach. Jednocześnie pozwalają skonfrontować nastroje panujące w dużych ośrodkach miejskich – centrach społeczno-politycznych transformacji z rzeczywistością miast, miasteczek i wsi naszego regionu.

Prezentowane w zbiorze teleksy to zarazem swoisty portret regionalnych działaczy, obraz ich życia i autentycznych postaw, często dalekich od górnolotnych, ideowych deklaracji. Udostępnione czytelnikom źródła konfrontują wpływ bieżących wydarzeń, wielkiej historii, na lokalne społeczności, targane prozaicznymi bolączkami.

Jak podkreśla Mariusz Korejwo: „Publikowane tu dokumenty są dowodem, że kierownictwo odchodzącej do przeszłości Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej było doskonale zorientowane w sytuacji: nastrojach społecznych, randze zachodzących wydarzeń, konsekwencjach podejmowanych działań i decyzji. Partia posiadała również zadziwiająco głęboki i trafny obraz stanu własnego: dręczących ją słabości i ich przyczyn”.

Publikacja składa się z 160 dokumentów pochodzących z zasobu AP Olsztyn, których uzupełnienie stanowi obszerny wstęp autorstwa Mariusza Korejwo, przybliżający polityczno-społeczny obraz regionu.

Wydawnictwo źródłowe ukazało się w serii Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie pod redakcją Norberta Kasparka.

 

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO