Nowe nabytki Archiwum Pandemii

W ramach akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020″ zbiory olsztyńskiego Archiwum ukazujące naszą codzienność czasów COVID-19 wzbogaciły się o niezwykłe fotografie prezentujące obrazy autorstwa Wioletty Radziewicz.

Wszystkie prace powstały w czasie epidemii przy użyciu farb olejnych, klasycznych pędzli, szpachelki malarskiej oraz werniksu.

Wioletta Radziewicz zajmuje się malarstwem olejnym od ok. 20 lat. Jej obrazy zdobią domy i cieszą oczy miłośników sztuki w kraju i za granicą.

Od lutego 2020 roku Wioletta Radziewicz piastuje stanowisko wiceprezesa Zarządu Związku Plastyków Warmii i Mazur w Olsztynie.

Serdecznie dziękujemy za udostępnienie tak niezwykłych materiałów.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO