Janusz Małłek, Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur

Seria: Moja Biblioteka Mazurska, nr 28

Wydawca: Archiwum Państwowe w Olsztynie, Oficyna Wydawnicza Retman

Dąbrówno 2016

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO