Olsztyn 1945 - transformacja dwóch światów

Datę 22 stycznia 1945 r. zna każdy mieszkaniec Olsztyna. Tego dnia bez większych walk wojska radzieckie zajęły miasto. Dwa dni wcześniej odbyła się pospieszna ewakuacja władz i urzędów administracji pruskiej. 21 stycznia w przemówieniu radiowym ówczesny burmistrz Olsztyna, Fritz Schiedat zapewniał, że wojska radzieckie zostaną odparte. Jednak jeszcze tego samego dnia opuścił miasto. Od tych wydarzeń upłynęło 70 lat. Z tej okazji Archiwum Państwowe w Olsztynie przygotowało wystawę dokumentów, które obrazują historię miasta i życie jego mieszkańców w 1945 r. Wystawa prezentowana na stronie internetowej Archiwum ma charakter ekspozycji interaktywnej. Pragnęlibyśmy, aby Państwo oglądając ją zechcieli włączyć się do jej tworzenia poprzez zgłaszanie sugestii, co chcieliby Państwo jeszcze zobaczyć, bądź nadsyłając do nas własne dokumenty. Naturalnie baza źródłowa Archiwum Olsztyńskiego jest ograniczona. Obecnie mogą Państwo obejrzeć na naszej stronie materiały archiwalne, które pochodzą przede wszystkim z dwóch zespołów: nr 390 Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski oraz nr 411 Zarząd Miejski w Olsztynie i są to, m.in.: Kronika Olsztyna z lat 1945-1950, z której zaczerpnęliśmy styczniowe opisy wydarzeń, sprawozdania administracji państwowej i samorządowej, fotografie kolejarzy oraz zdjęcia z obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem, afisze kinowe.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO