Logo Archiwum Państwowego w Olsztynie

Olsztyn w latach 1918-2018

POWRÓT DO MENU GALERII

  

11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Decyzje podjęte na konferencji pokojowej w Wersalu wpłynęły na kształt terytorialny, a tym samym również na kształt granic kraju. Jednak nie wszystkie tereny wchodzące dawniej w skład państwa polskiego zostały włączone w obszar nowo odrodzonej Polski, czego przykładem pozostają Warmia i Mazury. W 1920 roku ludność tych terenów w wyniku przeprowadzonego plebiscytu zagłosowała za pozostaniem w granicach państwa niemieckiego.

W 1945 roku na konferencji poczdamskiej zadecydowano o przyłączeniu większości terenów Prus Wschodnich do Polski. Niemymi świadkami wszelkich zmian i przeobrażeń na Warmii i Mazurach były i są obiekty architektury. Dlatego w setną rocznicę odzyskania niepodległości, pragniemy przedstawić przemiany architektoniczne, jakim ulegał Olsztyn na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci, prześledzić skalę następujących po sobie etapów rozwoju miasta i jego budowli oraz zniszczeń, które w nieodwracalny sposób wpłynęły na kształt i charakter miejskiej tkanki.

Na podstawie fotografii znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie użytkownicy mają możliwość prześledzenia omawianych zmian, transformacji, oraz procesu odbudowy miasta po zakończeniu II wojny światowej. Jednym ze sztandarowych przykładów prezentowanych w projekcie jest zabudowa olsztyńskiego Starego Miasta.

O przemianach życia codziennego mieszkańców przeczytać można w skargach i zażaleniach znajdujących się w zbiorach Archiwum Państwowego w Olsztynie, jak również wycinkach z gazet, m.in. Wiadomości Mazurskich czy też Gazety Olsztyńskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z wystawą wirtualną, a także zapraszamy do budynku Archiwum Państwowego w Olsztynie, na wystawę oraz zajęcia poświęcone Niepodległości. Mamy nadzieję, że nasze starania przybliżą użytkownikom odrobinę historii, zachęcą do refleksji nad minionymi wydarzeniami oraz do spaceru po dawnym Olsztynie.

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

    

 

 

AP Olsztyn 367/26/1 Widok na ulicę Kaiserstraße (obecnie ulica Erwina Kruka), po prawej Gmach Sądu w Olsztynie – początek XX wieku

 Kaiserstraße (obecnie ulica Erwina Kruka), po prawej Gmach Sądu w Olsztynie – początek XX wieku

Ap Olsztyn 367/26/3 Wysoka Brama – początek XX wieku

Wysoka Brama – początek XX wieku

AP Olsztyn 1340/2526/61 Stare Miasto -ulica Staromiejska - lata '40-'50

Stare Miasto -ulica Staromiejska - lata '40 - '50

AP Olsztyn 1340/2675/164 Fragment Starego Miasta w Olsztynie - widok przed 1945 rokiem

Fragment Starego Miasta w Olsztynie - widok przed 1945 rokiem

Wysoka Brama współcześnie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Wysoka Brama współcześnie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

AP Olsztyn 1141/4453/1 Ulica Staromiejska w Olsztynie

Ulica Staromiejska w Olsztynie lata '70-'80

AP Olsztyn 1141/4453/2 Fragment Starego Miasta, z widocznym  Zamkiem

Fragment Starego Miasta, z widocznym Zamkiem - lata '70-'80

AP Olsztyn 1340/2526/72 Stare Miasto w Olsztynie z widoczną Katedrą

Stare Miasto w Olsztynie

Fragment Starego Miasta współczesnie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Fragment Starego Miasta obecnie

Wejście na olsztyński zamek - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Droga prowadząca na olsztyński zamek - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

AP Olsztyn 1340/2526/46 Stary Ratusz w Olsztynie - lata '40

Stary Ratusz w Olsztynie - lata '40

AP Olsztyn 1141/4454 /1 Stary Ratusz lata '60

Stary Ratusz lata '60

Stary Ratusz w Olsztynie obecnie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Stary Ratusz w Olsztynie obecnie

Stary Ratusz w Olsztynie obecnie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Stary Ratusz w Olsztynie obecnie

AP Olsztyn 1340/2564/18  Zamek w Olsztynie - lata '30

 Zamek w Olsztynie - lata '30

AP Olsztyn 1340/2526/49 Nieistniejąca ulica Młynarska

Nieistniejąca już ulica Młynarska – zdjęcie sprzed 1945 roku

Zamek w Olsztynie obecnie  - foto A. Kułyk AP Olsztyn

Zamek w Olsztynie - obecnie

Zamke w Olsztynie obecnie  - foto A. Kułyk AP Olsztyn

Zamek w Olsztynie obecnie

AP Olsztyn 1340/2526/71 Stare Miasto - w tle wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego

Stare Miasto - w tle wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego

Stare Miasto -kościoł ewangelicko-augsburski współcześnie - foto. A. kułyk AP Olsztyn

Stare Miasto -kościoł ewangelicko-augsburski współcześnie

AP Olsztyn 1340/2526/76 Plac Świerczewskiego - obecnie Targ Rybny

Plac Świerczewskiego - obecnie Targ Rybny

 Targ Rybny  -  obecnie

AP Olsztyn 1340/2526/60 Wysoka Barma - zniszczenia po 1945 roku

Wysoka Barma - zniszczenia po 1945 roku

Wieża Nowego Ratusza obecnie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Wieża Nowego Ratusza obecnie

ulica Piłsudskiego obecnie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Ulica Józefa Piłsudskiego obecnie

AP Olsztyn 1141/4453 /6 Aleja Zwycięstwa - obecnie ul. Piłsudskiego

Aleja Zwycięstwa - obecnie ulica Józefa Piłsudskiego - lata '80

Widok na centrum Olsztyna - obecnie. Foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Centrum Olsztyna wspólcześnie

Widok na centrum Olsztyna - obecnie. Foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Centrum Miasta - ulica 1 Maja obecnie

AP Olsztyn 1340/2675/171 Centrum Miasta - lata '80

Centrum Miasta - lata '80

AP Olsztyn 1340/2675/170 Centrum lata '80

Centrum Miasta - lata '80

W tym miejscu przezd laty działała Fabryka Zapałek - obecnie zaplecze centurm handlowego

Przed laty działała tu Fabryka Zapałek - obecnie zaplecze centurm handlowego

AP Olsztyn 1141/4453/17 kmienica Naujacka

Kamienica Naujacka

Kamienica Naujacka - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Kamienica Naujacka obecnie

AP Olsztyn 1141/3351/51 Dawna siedziba Konsulatu Polskiego w Olsztynie

Dawna siedziba Konsulatu Polskiego w Olsztynie

Plac Konsulatu Polskiego i dawna siedziba Konsulatu w Olsztynie obecnie

Dawna siedziba Konsulatu Polskiego w Olsztynie obecnie

AP Olsztyn 1340/2675/190 Poczta

Budynek poczty w Olsztynie - lata '20

Budynek poczty obecnie - foto A. Kułyk AP Olsztyn

Budynek poczty obecnie

AP Olsztyn 1340/2675/194 - Straż Pożarna - lata '20 wieku

Straż Pożarna - lata '20

Straż Pożarna - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Straż Pożarna obecnie

AP Olsztyn 1141/4453 /9 Skrzyżowanie przy ulicy Niepodległosci

Skrzyżowanie ulic - Niepodległości i Alojzego Śliwy - lata '70

Skrzyżowanie ulic - Niepodległości i Alojzego Śliwy - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Skrzyżowanie ulic - Niepodległości i Alojzego Śliwy -obecnie

AP Olsztyn 1141/3092 Kortowo - lata '70

Budynek na Kortowie

Kortow obecnie - foto A. Kułyk AP Olsztyn

Budynek na Kortowie

AP Olsztyn 1141/4450 Budynek PPZR w Olsztynie, obecnie teatr lalek

Siedziba KW PZPR w Olsztynie

Budyenk Teatru Lalek w Olsztynie obecnie  - foto A. Kułyk AP Olsztyn

Budynek Teatru Lalek w Olsztynie obecnie

AP 1141.3902 Plaża miejska w Olsztynie

Plaża miejska w Olsztynie

AP Olsztyn 1141.3902 Plaża Miejska w Olsztynie

Plaża miejska w Olsztynie

Plaża Miejska w Olsztynie - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Plaża Miejska w Olsztynie

AP Olsztyn 1340_2526_59 Starówka w Olsztynie po 1945 roku

Starówka w Olsztynie po 1945 roku

Stare Miasto obecnie  - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Stare Miasto obecnie

AP Olsztyn 1340/2675/174 Widok na centrum Olsztyna – lata ‘80

Widok na centrum Olsztyna – lata ‘80

Centrum obecnie  - foto. A. Kułyk AP Olsztyn

Centrum obecnie

AP Olsztyn 2472/???/ Skanda

Jezioro Skanda - lata '80

Skanda obecnie - foto A. Kułyk

Jezioro Skanda obecnie

AP Olsztyn 2472/???/ Skanda

Jezioro Skanda - lata '80

Skanda obecnie - foto A. Kułyk

Jezioro Skanda - obecnie

artykuł Gazeta Olsztyńska nr 9, 1982 rok

Gazeta Olsztyńska nr 9, 1982 rok

AP Olsztyn 391_2020_51

AP Olsztyn 391/2020/51

AP Olsztyn 458/294/366

AP Olsztyn 458/294/366

AP Olsztyn 458/294/423

AP Olsztyn 458/294/423

AP Olsztyn 458/294/426

AP Olsztyn 458/294/426

AP Olsztyn 458/294/466

AP Olsztyn 458/294/466

AP Olsztyn 458/294/532

AP Olsztyn 458/294/532

Ap Olsztyn 458/302/35

AP Olsztyn 458/302/35

Ap Olsztyn 458/302/60

AP Olsztyn 458/302/60

AP Olsztyn 458/302/74

AP Olsztyn 458/302/74

AP Olsztyn 458/302/101

AP Olsztyn 458/302/101

Ap Olsztyn 491/3157/297

AP Olsztyn 491/3157/297

Ap Olsztyn 491/3157/302

AP Olsztyn 491/3157/302

AP Olsztyn 493/3157/344

AP Olsztyn 493/3157/344

AP Olsztyn 493/3157/345

AP Olsztyn 493/3157/345

AP Olsztyn 495/102/9

AP Olsztyn 495/102/9

AP Olsztyn 495/102/18

AP Olsztyn 495/102/18

AP Olsztyn 624/1/68

AP Olsztyn 624/1/68

AP Olsztyn 624/1/84

AP Olsztyn 628/1/84

AP Olsztyn 624/1/102

AP Olsztyn 624/1/102

Gazeta Olsztyńska nr 67, 1981 rok

Gazeta Olsztyńska nr 67, 1981 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 79, 1981-2 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 79, 1981 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 104, 1980 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 104, 1980 rok

Gazeta Olsztyńska,  nr 122, 1981 rok

Gazeta Olsztyńska,  nr 122, 1981 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 123, 1981 rok

Gazeta Olsztyńśka, nr 123, 1981 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 223, 1982 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 223, 1982 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 3, 1980 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 3, 1980 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 6, 1980 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 6, 1980 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 71, 1981 rok

Gazeta Olsztyńska, nr 71, 1981 rok

Głos Olsztyński, nr 11, 1951 rok

Głos Olsztyński, nr 11, 1951 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 48, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 48, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie nr  4, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie nr  4, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 3, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 3, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 7, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 7, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 10, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 10, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 21, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 21, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 48, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 48, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 77, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 77, 1947 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 151, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 151, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 170, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 170, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 171, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 171, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 175, 1946 rok

Wiadomości Mazurskie, nr 175, 1946 rok

Wiadomości mazurskie, nr 1, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie nr 1, 1945 rok

Wiadomości Mazurskie,  nr 286, 1946 -1947

Wiadomości Mazurskie,  nr 286, 1946 -1947