Podsumownie za 2017 rok

W dniu 23 lutego 2018 roku w siedzibie Archiwum Państwowego w Olsztynie odbyła się roczna narada sprawozdawcza, na której podsumowano pracę zespołu w 2017 r. W spotkaniu oprócz pracowników uczestniczył również  Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak. W trakcie spotkania dyrektor Archiwum Państwowego w Olsztynie prof. dr hab. Norbert Kasparek, a następnie kierownicy oddziałów zrelacjonowali efekty działalności w roku ubiegłym oraz plany i zamierzenia na 2018 r. Sytuację finansową naszej placówki omówiła główna księgowa – pani Iwona Klonowska.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO