Porozumienie

Podczas planowanej sesji naukowej chcielibyśmy przedstawić współczesną dokumentację archiwalną oraz zwrócić uwagę na to, jak w niektórych wypadkach upływ czasu korygował ocenę wartości (zmiana kategorii B na akta wieczyście przechowywane). Tym tematem chcielibyśmy również zainteresować środowiska uniwersyteckie i poddać dyskusji wartość, m.in. akt osiedleńczych, ksiąg meldunkowych bądź dokumentów tożsamości jako źródeł badawczych do kwerend naukowych. A wreszcie poruszyć zagadnienie z zakresu metodyki archiwalnej - problem przynależności zespołowej wymienionych źródeł. Sesja ma zatem być płaszczyzną wymiany poglądów przedstawicieli archiwów państwowych oraz placówek uniwersyteckich i naukowych na wyżej wymieniony temat.
Planuje się również przygotowanie wydawnictwa z materiałami z sesji.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO