Pożegnanie dr. Józefa Dąbrowskiego

W dniu 30 grudnia 2019 roku po długiej chorobie zmarł dr Józef Dąbrowski, współautor publikacji pt. „Filigrany w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie”, wydanej przez olsztyńskie AP Olsztyn z okazji 70-lecia powołania tej instytucji.

Doktor Józef Dąbrowski był wybitnym specjalistą w dziedzinie technologii produkcji papieru, zatrudnionym na Politechnice Łódzkiej, a następnie w Instytucie Celulozowo-Papierniczym w Łodzi, gdzie podejmował szereg prac badawczych. Dodatkową pasją dr. Józefa Dąbrowskiego, rozwijaną przez kilkadziesiąt ostatnich lat, była historia papiernictwa w Polsce oraz na świecie. Był autorem i współautorem wielu krajowych i międzynarodowych publikacji, a w latach 2004-2008 prezesem International Association of Paper Historians (Międzynarodowego Związku Historyków Papieru). Od lat zajmował się współpracą z bibliotekami i archiwami obejmującą zagadnienia związane z odkwaszaniem zasobu. Brał czynny udział w programie ministerialnym „Kwaśny Papier”, w ramach którego pilotażowo przeprowadzono badania w AP Olsztyn.

Pisząc te słowa, nie sposób nie wspomnieć o naszej ponad dwudziestoletniej znajomości, gdyż jako pracownik AP Olsztyn zetknąłem się z dr. Józefem Dąbrowskim na polu zawodowym. Początkowo nic nie zapowiadało naszej współpracy wydawniczej, jednakże wkrótce połączyła nas wspólna pasja do filigranów i historii papiernictwa na terenach dawnych Prus Wschodnich. Pytania, dociekliwość, poszukiwania źródeł zaowocowały książką, o której wspomniałem na początku.

Cieszę się i jestem zaszczycony, że miałem okazję współpracować, a także czerpać z zasobów ogromnej wiedzy, jaką chciałeś się ze mną podzielić, Józefie. Dziękuję Ci jako uczeń, współpracownik, młodszy kolega…

Andrzej Ulewicz

 

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO