Prasa jako źródło wiedzy

W dniu 11 marca br. siedzibę Archiwum Państwowego w Olsztynie odwiedziła grupa studentów III roku kierunku Dziennikarstwo z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Razem z prof. Januszem Gołotą uczestniczyli w lekcji archiwalnej zorganizowanej w Pracowni Naukowej APO. W trakcie zajęć „Prasa jako źródło wiedzy” archiwistka Karolina Strusińska-Pełka omówiła specyfikę prasy lokalnej oraz tematykę poszczególnych periodyków i czasopism.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO