Prelekcja Roberta Klimka

W dniu 17 maja br. w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się prelekcja Roberta Klimka pt. „Źródła kartograficzne w badaniach pomocniczych nad średniowieczną historią Prus”. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i specyfiką materiału informacyjnego utrwalonego na mapach oraz jego wartością badawczą. Prelegent przybliżył proces ewolucji map uwzględniających dzieje Prus, a także sposób postrzegania tych ziem na przestrzeni wieków.

Wystąpienie wzbogaciła prezentacja wybranych map oraz ich fragmentów, wśród których na szczególną uwagę zasługują m.in. mapy Caspara Hennenberga, wydawcy Abrahama Orteliusa, kartografów Józefa Naronowicza-Narońskiego czy Fryderyka Leopolda Shröttera. Prelegent podkreślił unikatowość badawczą źródeł kartograficznych, wzbogacających w znacznym stopniu wiedzę z zakresu geografii historycznej, geodezji, dziejów toponimii, lokalizacji historycznych miejsc kultu, grodzisk, cmentarzysk, szańców, zamków czy strażnic.

Robert Klimek zaznaczył, że źródła kartograficzne nadal czekają na swoje odkrycie i docenienie przez historyków regionu, archeologów, językoznawców oraz konserwatorów zabytków.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO