Rok 1989 na Warmii i Mazurach

W miniony czwartek (21 listopada br.) w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa „Rok ostatni. 1989 w województwie olsztyńskim”, zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Olsztynie oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie.

Organizatorzy, prelegenci oraz uczestnicy spotkania podjęli próbę refleksji nad wydarzeniami 1989 roku w regionie, ich przebiegiem oraz specyfiką.

Otwarcia konferencji dokonali dyrektor AP Olsztyn, prof. dr hab. Norbert Kasparek oraz dr hab. Piotr Kardela, prof. WSPol, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku.

Uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście wysłuchali sześciu referatów (dr. hab. Witolda Gieszczyńskiego, prof. UWM; dr. hab. Radosława Grossa; dr. Roberta Syrwida; dr. hab. Wiesława Bolesława Łacha, prof. UWM; Jolanty Paplińskiej oraz dr hab. Haliny Łach) poświęconych m.in. atmosferze społeczno-politycznej w przededniu wyborów parlamentarnych, specyfice dokumentów życia społecznego z okresu kampanii wyborczej czy działalności Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego.

W ostatniej części spotkania skupiono się na historii mówionej, a dokładniej na relacjach świadków wydarzeń 1989 roku, ich znaczeniu dla badań nad politycznymi, społecznymi i kulturalnymi aspektami przeobrażeń w omawianym okresie, którą poprowadził dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie.

Konferencji towarzyszyła promocja wydawnictwa źródłowego AP Olsztyn pt. „Rok ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie”. Prezentacji publikacji dokonali autorzy, dr Mariusz Korejwo oraz Karol Maciejko z AP Olsztyn.

 Relacja z przebiegu konferencji znajduje się również na stronie:

Radia Olsztyn

TVP 3 Olsztyn

Instytutu Pamięci Narodowej

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO