Rok ostatni. Wydarzenia 1989 roku w teleksach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie

Wybór dokumentów z zasobu Archiwum Państwowego w Olsztynie, do druku podali Mariusz Korejwo i Karol Maciejko, wstępem opatrzył Mariusz Korejwo

Seria: Prace Historyczno-Archiwalne Archiwum Państwowego w Olsztynie nr 4, pod redakcją Norberta Kasparka

Wydawca: Archiwum Państwowe w Olsztynie

Olsztyn 2019

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO