Spotkanie w AP Olsztyn

15 listopada 2018 roku Archiwum Państwowe w Olsztynie obchodziło jubileusz 70-lecia swojej działalności. Z tej okazji zorganizowano spotkanie naukowe dla obecnych oraz emerytowanych już pracowników. Po przywitaniu  przybyłych gości przez Dyrektora, głos zabrał prelegent Rafał Gelo, który wystąpienie poświęcił pierwszym dyrektorom i pracownikom, przybliżając ich życiorysy. Poniżej zamieszczamy krótkie noty biograficzne: dr Władysława Adamczyka (zdj. 2), Tadeusza Młodkowskiego (zdj. 3), Renaty Kozłowskiej (zdj. 4) oraz Jadwigi Gliszczyńskiej (zdj.5).

dr Władysław Adamczyk (1909-1983) archiwista, historyk, nauczyciel akademicki i szkół średnich, działacz ludowy. Pierwszy dyrektor Archiwum w latach 1948 – 1950. Osobiście poszukiwał, gromadził i zabezpieczał rozproszone po ówczesnym województwie olsztyńskim akta poniemieckie. Specjalizował się w nowożytnej historii gospodarczej Polski, uczeń prof. Franciszka Bujaka i przedstawiciel tzw. Szkoły Bujaka.

Tadeusz Młodkowski (1887-1960), żołnierz Legionów Polskich, kapitan piechoty Wojska Polskiego, działacz harcerski, nauczyciel, historyk, archiwista, senator II Rzeczypospolitej Polskiej, radny Powiatowej Radny Narodowej w Mrągowie. Pierwszy kierownik Powiatowego Archiwum Państwowego w Mrągowie w latach 1952-1957. Odnalazł i zabezpieczył akta miasta Mrągowa.

Renata Kozłowska (1923-2004) archiwistka, nauczycielka historii szkół średnich w Olsztynie. Absolwentka historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Archiwum pracowała w latach 1951-1955 piastując m. in. funkcję kierownika Oddziału II - Akt urzędów i instytucji po 1945 roku. W pracy naukowej zajmowała się sprawami gospodarczym na Warmii i Mazurach.

Jadwiga Gliszczyńska (1921-1971) archiwistka, zakonnica Klasztoru Karmelitanek Bosych. Absolwentka filologii francuskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Archiwum pracowała w latach 1951-1955 piastując m. in. funkcję kierownika Oddziału I - Akt urzędów i instytucji do 1945 roku. Specjalizowała się w zagadnieniach kancelarii pruskich urzędów administracji państwowej i samorządowej.

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO