Strona główna

Komunikat Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie

26 Maja 2020

Komunikat Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie z dnia 25 maja 2020 r.

Uprzejmie informuję, że od dnia 29 maja br. Archiwum wznawia w ograniczonym zakresie udostępnianie materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej oraz bezpośrednią obsługę klientów.

W warunkach zagrożenia epidemicznego obowiązują odrębne zasady obsługi klientów wprowadzone Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie, przede wszystkim ze względu na zachowanie warunków bezpieczeństwa. W związku z tym bardzo proszę Państwa o zapoznanie się z ich treścią.

Czytaj więcej

Historia papierni w Wadągu

11 Maja 2020

Krótka historia papierni na Wadągu w pobliżu Olsztyna. Niewielu jest zorientowanych że w pobliżu Olsztyna istniała papiernia a rodzina z nią związana zasłużyła się dla regionu nie tylko na niwie lokalnej gospodarki, jeden z przedstawicieli tej rodziny został nawet burmistrzem w obecnej stolicy regionu.

 

Czytaj więcej

Komunikat

5 Maja 2020

4 maja br. Archiwum Państwowe w Olsztynie, zgodnie z wdrożeniem etapu II dot. znoszenia zakazów i nakazów wynikających ze stanu epidemii, zapowiedzianym w dniu 28 kwietnia przez Prezesa Rady Ministrów a także w związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęło przygotowania do stopniowego wznowienia działalności archiwalnej.

Czytaj więcej

Komunikat Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie znoszenia zakazu działalności archiwalnej wprowadzonego w związku z COVID-19

3 Maja 2020

W związku z wdrożeniem etapu II znoszenia nakazów i zakazów, wynikających ze stanu epidemii, archiwa państwowe rozpoczęły przygotowania do stopniowego wznawiania działalności archiwalnej.

Czytaj więcej

Archiwum Pandemii

30 Kwietnia 2020

Archiwa Państwowe zapraszają do udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)”.

 

Czytaj więcej

Dawne województwo olsztyńskie w obiektywie

15 Kwietnia 2020

Dawne województwo olsztyńskie w obiektywie Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF) i Krajowej Agencji Wydawniczej (KAW).

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

9 Kwietnia 2020

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Dyrekcja i pracownicy Archiwum Państwowego w Olsztynie

Czytaj więcej
Szkicownik z 1818 r. (sygn. 380/241)

Podróże Angeliki Dönhoff

3 Kwietnia 2020

Angelika Dönhoff, a właściwie Wilhelmina Angelika Dönhoff, urodziła się 9 marca 1794 r. jako piąta córka hrabiego Bogusława Fryderyka Dönhoffa i jego żony Zofii Doroty z domu Schwerin. Od lat dziecinnych spędzała, tak jak jej rodzeństwo, wiele czasu w podróżach.

Czytaj więcej

Informacja NDAP - C0VID-19

26 Marca 2020

W związku z informacją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 11 marca 2020 r. a także wydanym przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), a następnie zmieniającym je rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 522), informujemy, że ograniczenie działalności Archiwum Państwowego w Olsztynie obowiązuje do odwołania, w tym udostępnianie materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej, organizacja wydarzeń z udziałem gości zewnętrznych, prowadzenie lekcji i warsztatów archiwalnych.
Powyższy zakaz nie dotyczy natomiast innej merytorycznej działalności Archiwum, jak również czynności związanych z utrzymaniem i zarządzaniem Archiwum Państwowym w koniecznym zakresie. Sposób realizacji tych działań powinien w maksymalnym stopniu uwzględniać cele służące zwalczaniu epidemii.

Informacja na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

 

Czytaj więcej

Informacja ND-COVID-19

25 Marca 2020

w związku z art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), który dopuścił możliwość polecenia pracownikowi wykonywanie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania (tzw. praca zdalna) uprzejmie informuję, iż na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych zostały zamieszczone najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją. Mogą one być przydatne zarówno dla pracowników jak i kierowników państwowych
i samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej, która wdrożona w urzędzie pozostaje najważniejszym dokumentem w tym zakresie.

Czytaj więcej

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO