Szkolnictwo w czasach PRL-u na Warmii i Mazurach

Czasy PRL to burzliwa, trudna, ale również wielowątkowa historia powojennej Polski. Okres ten odcisnął swoje piętno we wszystkich dziedzinach życia kolejnych pokoleń Polaków.

Ogromne trudności lokalowe, ciężka praca, która nie zawsze przynosiła efekty, walka z ciągłymi deficytami najpotrzebniejszych środków, bieda – to wszystko stanowiło codzienność polskiej szkoły w nowych, powojennych realiach.

Z drugiej jednak strony szkołę w PRL tworzyli ludzie, często pełni pasji, oddani swojej pracy społecznicy, którzy odegrali niejednokrotnie niezwykłą rolę w życiu uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego, lokalnej społeczności.

Szkoła w PRL to przede wszystkim dzieci i młodzież z ich marzeniami, radościami i troskami, trudami i urokami dzieciństwa.

Szkoła w PRL to wspomnienia milionów Polaków, utrwalone na fotografiach, w kronikach szkolnych, na kartkach wysyłanych w czasie wakacji i zimowisk, spędzanych w gronie szkolnych kolegów i koleżanek.

Szkoła w PRL to piękny fragment historii życia codziennego, który warto przypomnieć.         

Jak wyglądały szkolne sale? Jak ubierali się kiedyś uczniowie? Jak wyglądała w tym okresie szkolna wyprawka? Jakie uroczystości, święta oraz uczniowskie zabawy obchodzono w czasach Polski Ludowej?

Czego uczyli się nasi dziadkowie, rodzice? Jakie były pasje dzieci i młodzieży, która dorastała w tamtym czasie?

Na te pytania, a także na wiele, wiele innych, znajdziemy odpowiedzi na kartach szkolnych kronik znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie.

WYSTAWA WIRTUALNA

 

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO