W 500-lecie Reformacji (1517-2017). Z dziejów Kościołów Ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. Tereny dawnych Prus Książęcych

Praca zbiorowa pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, Grzegorza Jasińskiego, Piotra Bireckiego

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2017

Książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Archiwum Państwowego w Olsztynie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz Sigrid i Helmuta Kowalewskich

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO