Warsztaty genealogiczne dla uczniów z Ornety

Archiwum Państwowe w Olsztynie, 19 lutego 2018 roku, odwiedzili uczniowie z 3-ch klas Gimnazjum w Ornecie.  Spotkanie składało się tym razem z trzech części: prelekcji dotyczącej prowadzenia badań genealogicznych, prezentacji materiałów z zasobu APO oraz części praktycznej. Ostatnim etapem naszego spotkania była analiza dokumentów rodziny Król i odtworzenie jej drzewa genealogicznego. Dziękujemy młodziezy i opiekunom za zaangażowanie i czynny udział w lekcji.

 

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO