Wizyta adeptów prawa w APO

W miniony piątek (24 maja br.) gościliśmy przyszłych prawników – studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, którzy wzięli udział w warsztatach poświęconych dokumentacji archiwalnej związanej bezpośrednio z działalnością o charakterze prawno-administracyjnym. W trakcie zajęć pracownicy APO omówili i zaprezentowali archiwalia obejmujące okres od XIV do XX w. Uczestnicy warsztatów poznali specyfikę poszczególnych materiałów, historię aktotwórców, a przede wszystkim prześledzili proces ewolucji m.in. regulacji prawnych, przywilejów miejskich, testamentów, aktów nadania ziemi (w tym najstarszego dokumentu z 1379 r., pochodzącego z Archiwum rodziny Finckenstein czy edyktów króla Prus Fryderyka II Wielkiego).

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO