Wizyta przyszłych bibliotekarzy

W dniu 26 stycznia br. w warsztatach poświęconych dziejom AP Olsztyn oraz specyfice naszego zasobu uczestniczyli słuchacze podyplomowych studiów kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Nasi goście zwiedzili Pracownię Konserwacji Archiwaliów oraz Pracownię Digitalizacji. Archiwista dr Karol Maciejko zaprezentował również wybrane najciekawsze materiały archiwalne pochodzące z naszego zasobu. Serdecznie dziękujemy za wizytę.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO