Wizyta studentów Pedagogiki

11 stycznia 2018 roku studenci Pedagogiki, na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) uczestniczyli w lekcji archiwalnej pt. „Co kryje Archiwum Państwowe w Olsztynie”. Nasi goście mieli okazję poznać historię Archiwum Państwowego w Olsztynie oraz specyfikę naszego zasobu archiwalnego. Ponadto studenci odwiedzili pracownię Konserwacji Archiwaliów, gdzie Pan Andrzej Ulewicz przedstawił słuchaczom m.in. techniki konserwacji papieru, omówił czynniki wpływające na niszczenie papieru oraz zaprezentował pomieszczenie do dezynfekcji akt. Kolejnym etapem wizyty w archiwum było zwiedzanie magazynów archiwalnych oraz wizyta w Pracowni Naukowej. Serdecznie dziękujemy za wizytę oraz zaangażowanie, wszystkim czterem grupom.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO