Wizyta uczniów ZSZ z Kurzętnika

14 czerwca 2018 roku Archiwum Państwowe w Olsztynie odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku, klasa I Technikum pod opieką Pani Jolanty Paplińskiej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach „Co kryje archiwum”, na których Pani Karolina Strusińska-Pełka przybliżyła historię Archiwum Państwowego w Olsztynie, omówiła jego zasób oraz zaprezentowała ciekawe materiały ze zbiorów archiwalnych. Następnym punktem zajęć była wycieczka do Pracowni Konserwacji Archiwaliów, gdzie Pan Andrzej Ulewicz w ciekawy sposób przedstawił swoją pracę m.in., wyjaśnił na czym polega konserwowanie archiwaliów , a także wskazał różnicę między dezynfekcją i dezynsekcją zbiorów. Kolejnym miejscem do którego młodzież się udała była Pracownia Naukowa, w której Pan Andrzej Kułyk omówił zasady korzystania z Pracowni oraz Biblioteki. Dziękujemy za odwiedziny i przesłane podziękowania.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO