Wystawa - Prusy Wschodnie

Archiwum Państwowe w Olsztynie uprzejmie informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie Archiwum odbyło się otwarcie wystawy „Prusy Wschodnie wobec wydarzeń Powstania Styczniowego”, na której zaprezentowano własne materiały archiwalne odzwierciedlające stosunek władz państwowych i społeczeństwa Prus Wschodnich do wybuchu Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim, jak również ukazują działania podjęte przez mieszkańców Prus na rzecz powstańców. Otwarcie ekspozycji poprzedziło wystąpienie Profesora Janusza Jasińskiego na temat „Rola Prus Wschodnich w Powstaniu Styczniowym”.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO