XIII Międzynarodowy Dzień Archiwów 9 czerwca 2020 r.

Kolejny Międzynarodowy Dzień Archiwów (tradycyjnie świętowany 9 czerwca)  oraz Międzynarodowy Tydzień Archiwów (8-14 czerwca) obchodzimy w szczególnych warunkach stanu epidemii. W związku z tym nie możemy Państwa gościć w murach Archiwum, jak to miało miejsce w poprzednich latach. Organizowane corocznie „Dni Otwarte Archiwum” sprzyjały bardzo miłym, bezpośrednim kontaktom z Państwem. Tym razem zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie zamieściliśmy z okazji archiwalnego święta dwie nowe wystawy:

-Szkolnictwo w czasach PRL-u na terenie Warmii i Mazur w świetle źródeł Archiwum Państwowego w Olsztynie

-Siedem „naj…” w zasobie Archiwum Państwowego w Olsztynie.

Szkolnictwo w PRL-u przedstawione jest przede wszystkim przez pryzmat kronik, przygotowywanych przez ówczesnych uczniów. Relacje z uroczystości szkolnych, świąt państwowych, obozów i rajdów spisane, a także utrwalone na licznych fotografiach, to wspomnienia milionów Polaków. Szkoła w PRL to piękny, interesujący fragment historii życia codziennego, który warto przypomnieć.

Wystawa druga prezentuje archiwalia, dla których przyjęto kryterium wartościowania „naj…”, a więc wybrano najstarszy dokument, najbardziej znany autograf, najgrubszą księgę etc. Wybór ograniczył się tylko do siedmiu, choć kryterium „naj…” określa właściwie wszystkie przechowywane materiały archiwalne. Niemniej przedstawienie ponad 700 000 jednostek archiwalnych, jakie obecnie tworzą zasób Archiwum, nie byłoby możliwe.

Być może wystawy zachęcą Państwa do częstszego odwiedzania naszej strony, gdzie można znaleźć również zdigitalizowane materiały z kilkuset zespołów archiwalnych w zakładce Archiwum/Archiwalia/Digitalizacja.

Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z lekcją archiwalną „Szkolnictwo w PRL-u”.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO