Źródła współczesne w zasobach archiwów.

5 października 2012 roku w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyła się sesja naukowa „Źródła współczesne w zasobach archiwów. Czy jesteśmy gotowi na nowe?”, podczas której referaty wygłosili: prof. dr hab. Halina Robótka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń), Eugeniusz Borodij (Archiwum Państwowe w Bydgoszczy), dr Mariusz Korejwo (Archiwum Państwowe w Olsztynie), dr Małgorzata Gałęziowska (Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie), dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Paweł Warot (Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie).

W spotkaniu naukowym wzięli również udział dr Anna Laszuk z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, dyrektorzy i pracownicy archiwów państwowych z Elbląga, Torunia, Suwałk i Szczecina, przedstawiciele archiwów zakładowych. Wygłoszone referaty i tezy w nich postawione wywołały dość żywą dyskusję zebranych. Spotkanie zaowocuje w przyszłym roku publikacją.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO