Zwiedzanie archiwalnych zakamarków

W dniu 9 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku lekcja archiwalna Co kryje Archiwum Państwowe w Olsztynie?’’, w której udział wzięli uczniowie klasy II ze Szkoły Policealnej działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie. W trakcie zajęć uczestnicy poznali historię AP Olsztyn, zwiedzili magazyny, Pracownię Naukową oraz Oddział Konserwacji Archiwaliów. Dziękujemy za wizytę!

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO