Cennik

USŁUGI

 

w gotówce
ul. Partyzantów 18 (kasa w Archiwum Państwowym w Olsztynie)
w godz. 8.00 - 15.00, pok. 206

bezgotówkowo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn
IBAN: PL 10 1010 1397 0031 7322 3100 0000
Swift Code: NBPLPLPW

Opłata za wykonanie kserokopii monochromatycznej z oryginału lub kopii
  A4 A3
kopia zwykła 2 zł 3 zł
ze zbiorów bibliotecznych 1 zł 2 zł

Opłata za wykonanie reprografii cyfrowej
reprodukcje cyfrowe cena za skan lub czynność
skan dokumentu tekstowego za stronę 2 zł
skan niestandardowy (obiekty ikonograficzne, kartograficzne i techniczne) (obecnie tylko do formatu A2) 25 zł
kopia cyfrowa z materiału zdigitalizowanego 1 zł
wydruk kopii cyfrowej z materiału zdigitalizowanego w odcieniach szarości do formatu A3 2 zł
wydruk kopii cyfrowej z materiału zdigitalizowanego barwny do formatu A4 4 zł
skan ze zbioru bibliotecznego 1 zł

 

Opłata za odpisy i wypisy
rodzaj usługi Cena
odpis / wypis z druku lub maszynopisu z oryginału w języku polskim (za każdą rozpoczętą stronę - standard 1800 znaków) 20 zł
odpis / wypis z rękopisu lub tekstu mieszanego z oryginału w języku polskim (za każdą rozpoczętą stronę - standard 1800 znaków) 30 zł
odpis / wypis z druku lub maszynopisu z oryginału w języku obcym (za każdą rozpoczętą stronę - standard 1800 znaków) 30 zł
odpis / wypis z rękopisu lub tekstu mieszanego z oryginału w języku obcym (za każdą rozpoczętą stronę - standard 1800 znaków) 60 zł

Opłaty za wyszukiwanie informacji
rodzaj usługi cena za 1 godzinę poszukiwań
wyszukiwanie dokumentów, informacji, realizacja kwerend tematycznych 26 zł

 

Opłaty za usługi objęte cennikami usług wprowadzonymi zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie z dnia 16.06.2016 r. 

AKTA OSOBOWE I PŁACOWE

 

w gotówce
ul. Partyzantów 18 (kasa w Archiwum Państwowym w Olsztynie)
w godz. 8.00 - 15.00, pok. 206

bezgotówkowo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn
IBAN: PL 10 1010 1397 0031 7322 3100 0000
Swift Code: NBPLPLPW

 

Opłata za kopie i odpisy
rodzaj usługi cena
kopia świadectwa pracy 17 zł
odpis świadectwa pracy 35 zł /strona
kopia innego dokumentu (kartoteki zarobkowe, zasiłkowe, listy płac, inne) 4 zł / strona
odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu (z zakresu stosunku pracy; dotyczącego wynagrodzenia) 8 zł / strona
odpis skrócony wysokości zarobków (listy płac, listy zasiłkowe) 4 zł / rok

 

Łącznie opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200zł.

Opłaty wprowadzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 10.02.2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U.2005 Nr 28 poz. 240) oraz art.25 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 Nr 47 poz.278).OPŁATA SKARBOWA

 

 

w gotówce
Ratusz, plac Jana Pawła II 1 - kasa nr 1, 2, 3,
w godz. pn. 8.00-17.30, wt. - pt. 7.30-15.30

ul. Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji)
w godz. pn. 8.00-15.30, wt. - pt. 7.30-15.00

 

bezgotówkowo
Urząd Miasta Olsztyna
Nr: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
Wydział Podatków i Opłat

 

 

Opłata skarbowa pobierana w sprawach załatwianych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie stanowi dochód Miasta Olsztyn, a nie Archiwum.

 

  1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dostarczyć Archiwum dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dowodem zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
  2. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.
  3. Jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia, podlega ona zwrotowi. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który należy wnieść do Prezydenta Miasta Olsztyn.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO