Cennik

REGULAMIN

Regulamin usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2020r.

Cennik usług świadczonych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie

Rodzaj usługi Jednostka miary 1 cecha 2 cecha 3 cecha cena [zł]
wyszukiwanie informacji i danych
(kwerendy)
0,5h (każde rozpoczęte) maszynopis, druk język polski - 20,00
rękopis - 25,00
maszynopis, druk język obcy - 25,00
rękopis - 30,00
kopia kserograficzna, wydruk kopii cyfrowej lub klatki mikrofilmu szt. format A4 monochromatyczna - 1,00
format A3 - 1,50
format A4 wielobarwna - 3,00
format A3 - 4,00
kopia cyfrowa
(skan lub fotografia)
szt. z formatu do A3 300 ppi z oryginału 2,00
600 ppi 3,00
z formatu od A3 do A1 - 10,00
- do 300 ppi z kopii cyfrowej 0,00
z mikrofilmu - 1 klatka 1,00
odpis materiału archiwalnego 1 strona –
1800 znaków ze spacjami (każda rozpoczęta)
maszynopis, druk język polski - 20,00
rękopis - 30,00
maszynopis, druk język obcy - 30,00
rękopis - 40,00
nagranie dźwiękowe 1 min. (każda rozpoczęta) - - z oryginału 5,00
z kopii cyfrowej

0,00


w gotówce
ul. Partyzantów 18 (kasa w Archiwum Państwowym w Olsztynie)
w godz. 8.00 - 15.00, pok. 206

bezgotówkowo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn
IBAN: PL 10 1010 1397 0031 7322 3100 0000
Swift Code: NBPLPLPW

 

 

DOKUMENTACJA O CZASOWYM OKRESIE PRECHOWYWANIA (AKTA OSOBOWE I PŁACOWE)

Cennik wysokości opłat za sporządzenie odpisu i/lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania

rodzaj usługi cena [zł]
kopia świadectwa pracy 17,00
odpis świadectwa pracy - za każdą rozpoczętą stron 35,00
kopia innego dokumentu (kartoteki zarobkowe, zasiłkowe, listy płac, inne) – za każda stronę 4,00
odpis innego niż świadectwo pracy dokumentu (z zakresu stosunku pracy; dotyczącego wynagrodzenia) - za każda stronę 8,00
odpis skrócony wysokości zarobków (listy płac, listy zasiłkowe) – za rok 4,00

 

Łącznie opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200zł.

w gotówce
ul. Partyzantów 18 (kasa w Archiwum Państwowym w Olsztynie)
w godz. 8.00 - 15.00, pok. 206

bezgotówkowo
Archiwum Państwowe w Olsztynie
ul. Partyzantów 18, 10-521 Olsztyn
IBAN: PL 10 1010 1397 0031 7322 3100 0000
Swift Code: NBPLPLPWOPŁATA SKARBOWA

w gotówce
Ratusz, plac Jana Pawła II 1 - kasa nr 1, 2, 3,
w godz. pn. 8.00-17.30, wt. - pt. 7.30-15.30

ul. Knosały 3/5 (kasy w Wydziale Komunikacji)
w godz. pn. 8.00-15.30, wt. - pt. 7.30-15.00

bezgotówkowo
Urząd Miasta Olsztyna
Nr: 63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
Wydział Podatków i Opłat

 

Opłata skarbowa pobierana w sprawach załatwianych przez Archiwum Państwowe w Olsztynie stanowi dochód Miasta Olsztyn, a nie Archiwum.

  1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dostarczyć Archiwum dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dowodem zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
  2. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.
  3. Jeżeli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano zaświadczenia, podlega ona zwrotowi. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, który należy wnieść do Prezydenta Miasta Olsztyn.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO