Dawne województwo olsztyńskie w obiektywie

Prezentowane czarno-białe fotografie województwa olsztyńskiego zostały wykonane w drugiej połowie lat 60. i 70., a kilka z nich pochodzi z 1980 r. ubiegłego stulecia. Powstawały m.in. w czasie reformy administracyjnej kraju, kiedy w 1975 r. utworzono 49 nowych województw oraz zlikwidowano powiaty. Województwo olsztyńskie zostało wówczas dość znacznie uszczuplone, a część swego terytorium utraciło na rzecz województw elbląskiego i suwalskiego.

Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbiorów Centralnej Agencji Fotograficznej (1951-1991) i Krajowej Agencji Wydawniczej (1974-1995). Centralna Agencja Fotograficzna w czasach PRL była jedyną agencją, która prowadziła serwis fotograficzny, natomiast Krajowa Agencja Wydawnicza należała do znaczących wydawnictw, publikujących książki, pocztówki, foldery, przewodniki. KAW przygotowywała również „Miesięczne Kroniki Fotograficzne”.

Do Archiwum Państwowego w Olsztynie zdjęcia trafiły w 2015 r. jako darowizna przekazana przez Pana Andrzeja Moczulskiego. Zostały one włączone do zespołu archiwalnego nr 1440 „Zbiór fotografii”. Prezentowane na wystawie fotografie to zaledwie fragment całego zbioru, który liczy ponad 1800 zdjęć. Fotografie opatrzone są komentarzem odnoszącym się do sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej kraju, jak również opisem zdarzenia utrwalonego na kliszy. Autorem większości zdjęć jest Ryszard Czerniewski (KAW).

Zachowana dokumentacja fotograficzna jest w istocie kroniką województwa olsztyńskiego, odzwierciedlającą życie codzienne jego mieszkańców. Z perspektywy minionego półwiecza dla wielu osób utrwalone na kliszy zdarzenia i ludzie stanowią całkiem świeże wspomnienie, natomiast dla młodszej generacji będzie to spotkanie z  nieznanym obliczem historii lokalnej.

Wirtualna wystawa zdjęć

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO