Komunikat Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie z dnia 25 maja br.

Uprzejmie informuję, że od dnia 29 maja br. Archiwum Państwowe w Olsztynie wznawia w ograniczonym zakresie udostępnianie materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej oraz bezpośrednią obsługę klientów.

W warunkach zagrożenia epidemicznego obowiązują odrębne zasady obsługi klientów wprowadzone Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie, przede wszystkim ze względu na zachowanie warunków bezpieczeństwa. W związku z tym bardzo proszę Państwa o zapoznanie się z ich treścią.

 

Zasady korzystania z Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Olsztynie w czasie obowiązywania stanu epidemicznego

 

 1. Pracownia Naukowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9°°- 13°°.
 2. Do odwołania zawieszone są dyżury popołudniowe w Pracowni Naukowej.
 3. Pracownia w czasie obowiązywania stanu epidemicznego dysponuje 5 stanowiskami pracy dla użytkowników.
 4. Użytkownik Pracowni Naukowej jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia zamieszczonego w zał. nr 1
 5. Wizytę w Pracowni należy umówić co najmniej dzień wcześniej drogą:
 1.  telefoniczną pod nr 89 527-60-96 w.312 lub 310,
 2.  elektroniczną pod adresem: pracownia_naukowa@olsztyn.ap.gov.pl
 1. Zamówienia (rewers) na  materiały archiwalne przyjmowane są mailowo bądź telefonicznie.
 2. Liczba archiwaliów, jaka może być udostępniona jednemu użytkownikowi w ciągu dnia, wynosi  maksymalnie 10 jednostek archiwalnych.
 3. Zamówienia na materiały archiwalne będą realizowane dnia następnego od ich złożenia.
 4. Po wykorzystaniu materiałów archiwalnych użytkownik winien je odłożyć do oznaczonego pojemnika.
 5. Materiały archiwalne podlegają 5 dniowej kwarantannie, zatem ich ponowne udostępnienie będzie możliwe po jej zakończeniu.
 6. Z uwagi na kwarantannę Pracownia Naukowa nie będzie przechowywała depozytów.
 7. Ogranicza się korzystanie z księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.
 8. Wszyscy użytkownicy winni przestrzegać  „Zasad przestrzegania bezpieczeństwa przez użytkowników zasobu archiwalnego i petentów Archiwum Państwowego w Olsztynie w czasie obowiązywania stanu epidemicznego”.
 9. Pozostałe warunki udostępniania materiałów archiwalnych pozostają zgodne z Regulaminem korzystania z materiałów archiwalnych w Pracowni Naukowej Archiwum Państwowego w Olsztynie wprowadzonym Zarządzeniem Nr 7 /2017 Dyrektora Archiwum Państwowego w Olsztynie w dnia 24 czerwca 2017 r.

 

Zasady przestrzegania bezpieczeństwa przez użytkowników zasobu archiwalnego i petentów Archiwum Państwowego w Olsztynie w czasie obowiązywania stanu epidemicznego.

 

 1. Użytkownicy zasobu archiwalnego i petenci stosują się do wytycznych zawartych w „Zasadach przestrzegania bezpieczeństwa przez użytkowników zasobu archiwalnego i petentów (…).
 2. Wszyscy użytkownicy zasobu archiwalnego zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa poprzez zakrycie ust i nosa, noszenie masek oraz założenie rękawiczek ochronnych. Osoby, które nie będą stosować się do powyższych zasad, nie będą obsługiwane przez pracowników Archiwum.
 3. Każdemu użytkownikowi i petentowi mierzona będzie temperatura ciała tuż przed wejściem do Archiwum.
 4. Przed wejściem do Archiwum użytkownicy zasobu archiwalnego i petenci zobowiązani są do zdezynfekowania rąk środkiem odkażającym na bazie alkoholu (minimum 60%), umieszczonym w dozowniku przy wejściu do Archiwum.
 5. W holu Archiwum znajduje się „Punkt informacyjny”, w którym można uzyskać wiadomości na temat zasobu Archiwum oraz miejsc przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej, a także napisać podanie.
 6. Przed „Punktem informacyjnym” mogą przebywać tylko dwie osoby, tj. petent i pracownik Archiwum.
 7. W holu Archiwum jednocześnie może przebywać trzech petentów. Odstęp między petentami oczekującymi na obsługę winien wynosić minimum 2 m.
 8. Podania i dokumenty należy samodzielnie składać do „Skrzynki podawczej”, która znajduje się w holu Archiwum.
 9. Złożone do „Skrzynki podawczej” podania i dokumenty poddawane będą 48 godzinnej kwarantannie.
 10. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce.
 11. Wszelkie kontakty z petentami pracownicy Archiwum realizują w holu Archiwum.
 12. Do odwołania Archiwum zawiesza działalność kasy (gotówkowej).
 13. Na parterze oraz pierwszym piętrze wydziela się pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla użytkowników oraz petentów z zewnątrz.
 14. Na czas obowiązywania stanu epidemii Archiwum zastrzega sobie możliwość wyłączenia z użytkowania szatni i przechowalni rzeczy podręcznych dla użytkowników.

 

                                                                            Dyrektor Archiwum

                                                                  Prof. dr hab. Norbert Kasparek

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO