Oddziały

Odział w Szczytnie 1953 - 1991

Powiatowe Archiwum Państwowe w Szczytnie powstało 1 września 1953r. na mocy Zarządzenia Nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 września 1953r. Swym zasięgiem terytorialnym obejmowało powiat szczycieński, nidzicki i piski. Po utworzeniu PAP w Mrągowie dodatkowo powiat działdowski. Kierownikiem PAP w Szczytnie został Gustaw Leyding. Dnia 1 lutego 1976r. PAP w Szczytnie zostało przekształcone w Ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie (magazyny archiwalne), a w 1982 roku w Oddział WAP w Olsztynie. 30 czerwca 1991 roku Oddział w Szczytnie został zlikwidowany, a jego zasób przeniesiono do Nidzicy.

 

Oddział morąski - 1954 - 1989

 

Powiatowe Archiwum Państwowe w Morągu powstało 1 grudnia 1954r. na mocy Zarządzenia Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 1954r. Swym zasięgiem terytorialnym obejmowało powiaty: morąski, pasłęcki, suski i braniewski. Kierownikiem PAP w Morągu został mgr August Żołądkowski. Zarządzeniem Nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 lutego 1961r. PAP w Morągu zostało przekształcone w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Dnia 1 września 1989r. Oddział w Morągu został zlikwidowany. Akta przechowywane dotąd w Morągu przeniesiono do Olsztyna i Nidzicy.

 

Oddzial mrągowski - 1952 - 2004

 

W dniu 1 marca 2004 roku zaprzestał działalności Oddział Archiwum Państwowego w Mrągowie. Jego los przesądziła Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004 r. Historia Mrągowskiego Archiwum rozpoczęła się w dniu 28 lipca 1952 roku, kiedy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał Zarządzenie o powołaniu Powiatowego Archiwum Państwowego w Mrągowie.W roku 1976, po likwidacji powiatów, w miejscu Powiatowego Archiwum w Mrągowie, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych utworzył ekspozyturę tegoż Archiwum. Natomiast w 1982 roku przekształcono mrągowską ekspozyturę w Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Pierwszym kierownikiem PAP był Tadeusz Młodkowski, historyk, nauczyciel z Mrągowa. Z dniem 32 maja 1957 r. Tadeusz Młodkowski odszedł z pracy, a kierownikiem została Apolonia Szarejko, repatriantka, która pozostała na tym stanowisku tylko do końca listopada 1958 r. W okresie od grudnia 1958 r. do końca 1967 r. stanowisko kierownika Archiwum wakowało. Z dniem 1 stycznia 1968 r. zatrudniony został kierownik mgr Marek Misiński, a następnie od 1 maja 1969 r. mgr Halina Barwińska. Przez cały okres działalności, Archiwum w Mrągowie mieściło się w budynku sądowym.

 

Oddział nidzicki - utworzony 10.05.1988r.

 

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Olsztynie z siedzibą w Nidzicy utworzony został na mocy Zarządzenia Nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 maja 1988r. Kierownikiem Oddziału został Hubert Domański. Funkcję siedziby Oddziału pełni odbudowana z ruin i przystosowana dla potrzeb archiwalnych zabytkowa budowla, tzw. „Klasztorek” w Nidzicy. Obecnie w Oddziale AP w Nidzicy przechowywanych i udostępnianych jest 229 zespołów archiwalnych (243,53 mb, 22 256 j.a.).

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO