Oddziały

Oddział w Szczytnie 1953-1991

Powiatowe Archiwum Państwowe w Szczytnie powstało 1 września 1953 r. na mocy Zarządzenia Nr 19 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 września 1953 r. Swym zasięgiem terytorialnym obejmowało powiat szczycieński, nidzicki i piski, a po utworzeniu PAP w Mrągowie dodatkowo powiat działdowski. Kierownikiem PAP w Szczytnie został Gustaw Leyding. Dnia 1 lutego 1976 r. PAP w Szczytnie zostało przekształcone w Ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie (magazyny archiwalne), natomiast w 1982 r. w Oddział WAP w Olsztynie. 30 czerwca 1991 r. Oddział w Szczytnie został zlikwidowany, a jego zasób przeniesiono do Nidzicy.

 

Oddział w Morągu 1954-1989

Powiatowe Archiwum Państwowe w Morągu powstało 1 grudnia 1954 r. na mocy Zarządzenia Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 1954 r. Swym zasięgiem terytorialnym obejmowało powiaty: morąski, pasłęcki, suski i braniewski. Kierownikiem PAP w Morągu został mgr August Żołądkowski. Zarządzeniem Nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 lutego 1961 r. PAP w Morągu zostało przekształcone w Oddział Terenowy Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Dnia 1 września 1989 r. Oddział w Morągu został zlikwidowany. Akta przechowywane dotąd w Morągu przeniesiono do Olsztyna i Nidzicy.

 

Oddział w Mrągowie 1952-2004

W dniu 1 marca 2004 r. zakończył działalność Oddział Archiwum Państwowego w Mrągowie. Jego los przesądziła Decyzja Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 stycznia 2004 r. Historia mrągowskiego Archiwum rozpoczęła się w dniu 28 lipca 1952 r., kiedy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych wydał Zarządzenie o powołaniu Powiatowego Archiwum Państwowego w Mrągowie. W 1976 r. po likwidacji powiatów, w miejsce Powiatowego Archiwum w Mrągowie, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych utworzył ekspozyturę tegoż Archiwum. Natomiast w 1982 r. przekształcono mrągowską ekspozyturę w Oddział Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie. Pierwszym kierownikiem PAP był Tadeusz Młodkowski, historyk, nauczyciel z Mrągowa. Z dniem 23 maja 1957 r. Tadeusz Młodkowski odszedł z pracy, a kierownikiem została Apolonia Szarejko, repatriantka, która pozostała na tym stanowisku tylko do końca listopada 1958 r. W okresie od grudnia 1958 r. do końca 1967 r. stanowisko kierownika Archiwum wakowało. Z dniem 1 stycznia 1968 r. zatrudniony został kierownik mgr Marek Misiński, a następnie od 1 maja 1969 r. mgr Halina Barwińska. Przez cały okres działalności Archiwum w Mrągowie mieściło się w budynku sądowym.

 

Oddział w Nidzicy 1988-2017

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Olsztynie z siedzibą w Nidzicy utworzony został na mocy Zarządzenia Nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 maja 1988 r. Kierownikiem Oddziału został Hubert Domański. Funkcję siedziby Oddziału pełniła odbudowana z ruin i przystosowana dla potrzeb archiwalnych zabytkowa budowla, tzw. „Klasztorek” w Nidzicy. W 2017 r. Oddział w Nidzicy został zlikwidowany, a zasób archiwalny w całości przeniesiono do Archiwum Państwowego w Olsztynie.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO