Prace konserwatorskie w ramach projektu KULTURA+ 2014

Opis zniszczeń

Przedstawione poniżej dokumenty zachowały się w stanie daleko posuniętej destrukcji. Uległy zalaniu albo silnemu zawilgoceniu, w wyniku czego nastąpił rozwój drobnoustrojów niszczących papier. Widocznym efektem tego było powstanie zaplamień i utrata właściwości mechanicznych papieru - stał się bibułowaty, rozpadał się przy dotknięciu. Powstały liczne przedarcia i ubytki. Dodatkowo w części z nich widoczne były ślady działalności gryzoni (wygryzione fragmenty kart). Kartonowe okładki dokumentów uległy tym samym zniszczeniom, a nawet w jednym przypadku oprawa wcale się nie zachowała. Z dokumentów w takim stanie zachowania nie można korzystać, nie powodując dalszych zniszczeń.

Prace konserwatorskie

Dokumenty po dezynfekcji rozdzielono na pojedyncze karty. Każdą kartę poddano pełnej konserwacji. Po delikatnym oczyszczeniu mechanicznym powierzchni, kąpano je w wodzie w celu usunięcia szkodliwych substancji z papieru. Następnie uzupełniano ubytki masą papierową, sklejono przedarcia. Papier wzmocniono poprzez przeklejenie wodnym roztworem metylocelulozy, a w skrajnych przypadkach poprzez zdublowanie cienką bibułką japońską. Po wyschnięciu karty nawilżano i prasowano. Okładki po oczyszczeniu i kąpieli wodnej zdublowano na dobrany kolorystycznie, bezkwasowy karton. Odtworzono oryginalną kolejność stron i szycie dokumentu.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO