Spotkanie z dr hab. Januszem Pezdą

2 lipca 2018 roku w Archiwum Państwowym w Olsztynie odbyło się spotkanie naukowe z dr hab. Januszem Pezdą z Biblioteki Czartoryskich oraz wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan Janusz Pezda jest znawcą Wielkiej Emigracji, zasobu Biblioteki Czartoryskich oraz autorem katalogów rękopisów tejże biblioteki oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu, z którymi to instytucjami związany jest od lat. Wystąpienie Janusza Pezdy zatytułowane „Polskie skarby w sercu Paryża. Biblioteka Polska w Paryżu”, poświęcone zostało historii biblioteki i środowisk naukowych z nią związanych oraz procesowi kształtowania się zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO