Uniwersytet Dzieci

16 grudnia 2017 roku Archiwum Państwowe w Olsztynie gościło studentów z Uniwersytetu Dzieci. W ramach współpracy z Uniwersytetem Dzieci, w sobotę zostały zorganizowane zajęcie poświęcone historii Żydów w Olsztynie. Studenci wysłuchali również prelekcji dotyczącej przeszłości i funkcjonowania Archiwum Państwowego w Olsztynie. Następnie, Pani Karolina Strusińska-Pełka, omówiła i zaprezentowała źródła dotyczące olsztyńskich Żydów, które znajdują w zasobie naszego Archiwum.

Specjalnie dla najmłodszych Studentów pracownicy Archiwum – mgr Karolina Strusińska-Pełka i mgr Joanna Sokal - przeprowadziły kwerendę w celu zgromadzenia materiałów dotyczących społeczności żydowskiej w zasobie APO. Następnie z wytypowanych źródeł wybrano 12 - reprezentatywnych -dokumentów, które znalazły się w teczkach z materiałami edukacyjnymi. Wśród archiwaliów przygotowanych przez pracowników APO znalazły się m. in.  fragment księgi urodzeń, wycinek z mapy katastralnej, listy pisane w języku polskim oraz niemieckim i fragment sztuki teatralnej pisanej w języku hebrajskim.

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO