Warsztaty dla siódmoklasistów ze Stawigudy

Dnia 4 listopada w zajęciach kaligraficznych i konserwatorskich organizowanych w siedzibie olsztyńskiego Archiwum uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie.

Nasi goście wzięli udział w warsztatach poświęconych tajnikom kaligrafii, w trakcie których mieli okazję potrenować umiejętności pisania za pomocą tradycyjnej stalówki z obsadką oraz atramentu. Poznali również historię pisma oraz ewolucję stosowanych na przestrzeni dziejów narzędzi pisarskich.

Zajęcia w archiwalnej Pracowni Konserwacji Archiwaliów poświęcone zostały historii papiernictwa oraz metodom wytwarzania papieru. Pracownicy APO, Monika Bogacz-Walska oraz Andrzej Ulewicz, przybliżyli również tajniki konserwacji i zabezpieczania dokumentów.

Uczniowie mieli także możliwość odwiedzenia archiwalnych magazynów i uzyskania informacji związanych ze sposobem przechowywania archiwaliów.

Dziękujemy za wizytę!

BIP Szukaj w ArchiwachFacebookYouTubeobywatel.gov.plRODO